Ga naar de inhoud

Welkom

Leuk dat je wilt komen hardlopen bij Loopschool Wim Akkermans. Vul het onderstaande formulier in en je kunt zo snel mogelijk gaan beginnen.  

  Gewenst lidmaatschap (prijzen per kwartaal)*

  Doelstelling

  100

  Sportverleden

  100

  Blessureverleden

  100

  Overige opmerkingen

  100

  CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP

  Betaling van verschuldigde contributie bij loopschool Wim Akkermans, incassant-ID NL32ZZZ515820580000, geschiedt per automatisch incasso. Getekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging om eens per kwartaal de verschuldigde contributie af te schrijven en eens per jaar de kosten Atletiekunie/Hardlopen.nl. Incasso geschiedt tussen de 23ste dag en het einde van de maand voor een nieuw kwartaal. De automatische incasso kunt u op elk moment schriftelijk beëindigen en er is een terugboekingsrecht.

  U wordt aangemeld als lid van de Atletiekunie (Hardlopen.nl) en geef toestemming de kosten daarvan per kalenderjaar (prijswijzigingen door de Atletiekunie voorbehouden) jaarlijks per incasso te laten geschieden door Loopschool Wim Akkermans.